Filosofia i Modernitat

Salvi Turró, Filosofia i Modernitat. La reconstrucció de l’ordre del món, Universitat de Barcelona, 2016, 232 pp. ISBN 978-84-475-3966-6.

Comments are closed.

Website: